consider energy and beyond...
  • bilgi@edsm.tc
  • +90 (312) 504 0808

Piyasa Bilgileri

Serbest tüketicilerin 2015 yılı tüketimi 107,8 TWh olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılında elektrik üretim miktarı 2014 yılına göre %3,07 artarak 259,69 TWh olmuştur. Tüketim miktarı ise 2014 yılına göre %2,69 artarak 264,14 TWh’a ulaşmıştır.

Serbest tüketicilerin 2015 yılı tüketimi 107,8 TWh olarak gerçekleşmiştir. Bu oran toplam faturalanan tüketimin yaklaşık olarak %55,7’ine karşılık gelmektedir. 2015 yılı sonunda serbest tüketici sayaç sayısı 2 milyon 37 bine ulaşmıştır. Bu sayı toplam tüketici sayaç sayısının %5’ine karşılık gelmektedir. Serbest tüketicilere 107,83 TWh satış yapılırken, serbest tüketici olmayan tüketicilerin tüketimi ise 85,6 TWh olarak gerçekleşmiştir. Buna göre serbest tüketicilerin faturalanan tüketimdeki payı %55,7 olurken, abonelerin payı ise %44,3 olarak gerçekleşmiştir.

Tüketimin dağıtım bölgelerine göre değerlendirilmesinde en yüksek tüketim 24,3 TWh ile Boğaziçi bölgesinde gerçekleşmiştir. İletimden bağlı tüketimin en yüksek olduğu bölge ise Toroslar bölgesi olmuştur.

Sanayi tüketimi %40,87 ile en yüksek paya sahiptir. Ticarethane tüketimi %29,63 ile ikinci sırada, mesken tüketimi ise %24,76 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Aydınlatma ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketimi toplamı %4,75 olmuştur.

En yüksek tüketim 35,55 TWh ile İstanbul’da gerçekleşmiş olup toplam tüketimin %18,38’ine karşılık gelmektedir. İstanbul’u %7,22 ile İzmir, %6,04 ile Ankara, %4,4 ile Bursa ve Kocaeli izlemektedir.

Serbest tüketicilerin tüketimlerinin dağıtım bölgeleri bazında dağılımında ise Serbest tüketicilerin en yüksek tüketime sahip olduğu dört bölgeyi Boğaziçi, GDZ, Uludağ ve Toroslar dağıtım bölgeleri oluşturmaktadır. Bu bölgelerdeki serbest tüketicilerin toplam tüketimi ülke genelindeki toplam serbest tüketici tüketiminin %42,5’ini oluşturmaktadır.

Serbest Tüketiciler ile ilgili mevzuatın yürürlüğe girmesinden sonra tedarikçisini değiştiren serbest tüketicilerin toplam tüketimi 1,54 TWh olup, bu değer serbest tüketicilerin toplam tüketiminin %1,43’üne, toplam faturalanan tüketiminin ise %0,8’sine karşılık gelmektedir. 2015 yılında tedarikçisini değiştiren serbest tüketicilerin sayısı 101 bin olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı toplam serbest tüketici sayısının yaklaşık %5’ine, toplam tüketici sayısının ise yaklaşık %0,3’üne karşılık gelmektedir.

Bu hızlı artış serbest tüketicilerin düşük maliyetli enerji arayışının ve EDSM’ye  çok fazla ihtiyaç duyduklarının bir göstergesidir.

EPDK tarafından hazırlanan 2015 Yılı Elektrik Piyasası Piyasa Gelişim Raporu için tıklayınız.