consider energy and beyond...
  • bilgi@edsm.tc
  • +90 (312) 504 0808

EDSM Nedir?

Her enerji tüketicisi bir piyasa katılımcısıdır…

EDSM; Tüketicinin tüketim kapasitesi ve tüketeceği enerjiyi kısa, orta ve uzun vadeli analiz ederek, en uygun süre ve en uygun piyasa şartlarında, sağlam yapılı sözleşmelerle tedarikçilerden elde edilmesini sağlar.

Elektriğin diğer emtialardan en büyük farklılıkları kullanıcılarına anlık mertebede kesintisiz, kısıntısız ve standart kaliteli şekilde ulaştırılabilmesi zorunluluğunun olmasıdır. İşte bu arzın ve talebin yönetimi genellikle arz tarafından sağlanırken gelişen elektrik piyasaları, donanımsal ve yazılımsal açıdan ileri seviyelere ulaşmış akıllı altyapı sistemleri ve başta yenilenebilir enerji kaynaklarının doğasından kaynaklı olarak  daha yaygın kullanılmasının getirmiş olduğu dengesizlikler sistem işletmecilerini ve enerji piyasalarını talep tarafından da destek almaya sürüklemektedir. Bu destek istenirken aynı üretim tarafında olduğu gibi tüketim tarafını da ticari olarak disiplinize etmek amaçlanmaktadır. Sonuçta tüketimini  plan ve programlı yapan serbest tüketici  piyasanın o dönemki şartları mertebesinde mükafaatlandırılır.

Ancak bütün bunları yapmak dinamik ve karmaşık yapılı enerji piyasalarında ( başta elektrik olmak üzere ) pek kolay değildir ve uzman ekip/altyapı gerektirir. Tüketici ise çoğu zaman ana iş alanı bu olmayan veya buna konsantre olmayı efektif görmeyen taraftadır . İşte tam bu noktalarda EDSM, sizi günümüz piyalarına uygun bir tüketim tarafı katılımcısı olarak yönetir ve yarının piyasalarına da hazır tutar. Sonuçta maliyetlerinizin önemli bir kısmını oluşturan enerji tarafında ciddi tasarruflar sağlarken daha ileri bir piyasa yapısı sayesinde enerji sistem güvenliğine ve verimliliğine de  eşsiz katkılarda bulunmanızı sağlar.

EDSM, Global Markets Turkey, Powel Enerji Çözümleri ve ARGEDOR Bilişim Teknolojileri ile birlikte, enerji verimliliği odağında, enerji ticareti, portföy, sözleşme ve risk yönetimi konularında yazılım ve çözümler geliştirir. Enerji talep tarafı katılımcıları için danışmanlık ve entegrasyon hizmetleri sunar.

Gelişmiş ve karmaşık yapılı elektrik piyasalarından kaynaklı olarak, tüketicinin her daim dinamik elektrik piyasaları hakkında bilgilenmesi sağlanarak, alınması istenen risklere paralel bir şekilde portföy, tüketim ve risk yönetimi hizmetlerini sağlayan bir sistemdir. Ayrıca çok sayıda abonelikleri bulunan tüketici gruplarının olası aylık fatura hesaplamalarındaki hataları da engeller.

Sistem tüketiciyi bir piyasa katılımcısı gibi görür. Ayrıca sistem, enerji verimliliği ve talep kontrolünü harmanlayarak son kullanıcının hizmetine sunan bir araçtır. Bu aracın başarıya ulaşmasının arkasında ise bir çok ilke ve elektrik tüketiminin kontrolünü sağlamaya yönelik ölçüm ve değerlendirmeler bulunmaktadır. EDSM, şartlar elverdiği ölçüde kullanıcıların puant saatlerindeki tüketimlerini gün içine yayarak şebekelerdeki teknik kayıpları azaltır, enerji verimliliği sağlayarak kullanıcıların faturalarını azaltan ve şebekenin ucundaki her iki tarafa da fayda sağlayan bir sistemdir.

Birçok Avrupa ülkesi ve Kuzey Amerika’da EDSM gibi  talep tarafı yönetimi sistemleri  yıllardır uygulanan sistemdirlerdir. Ülkemizde de ilgili mevzuatların yürürlüğe girmesi , talep tarafının katkısının da sistem güvenliği ve sürekliliği açısından büyük önem arz etmesi ve tedarikçilerin sayısının artması ile başlayan süreçte EDSM devreye girmiştir.

Sonuç olarak EDSM sistemi, tüketimlerini plan ve program dahilinde yapan tüketicilere yüksek değerler kazandırdığı gibi tedarikçisinin seçimini yaparken onlara bu sürecin her aşamasında teknik destekler verir.